Badania stwardniałego betonu

  • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie
  • Oznaczanie gęstości objętościowej betonu
  • Oznaczanie nasiąkliwości betonu
  • Oznaczanie mrozoodporności betonu
  • Oznaczanie wodoszczelności betonu (do W12)
  • Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem
  • Oznaczanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu

Badania stwardniałego betonu Badania stwardniałego betonu Badania stwardniałego betonu

Dane kontaktowe:
Klonowa 76, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Michał Jankowski: +48 666 260 735,
Wojciech Jankowski: +48 519 897 500
e-mail: biuro@lbb.com.pl