Badania mieszanki betonowej

  • Pobieranie próbek mieszanki betonowej
  • Badanie konsystencji mieszanki betonowej – metodą opadu stożka
  • Badanie konsystencji mieszanki betonowej – metodą stolika rozpływowego
  • Badanie gęstości objętościowej mieszanki betonowej
  • Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej metodą ciśnieniową
  • Badanie zawartości zbrojenia rozproszonego (stalowego) w mieszance betonowej

Dane kontaktowe:
Klonowa 76, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Michał Jankowski: +48 666 260 735,
Wojciech Jankowski: +48 519 897 500
e-mail: biuro@lbb.com.pl