Badania konstrukcji

  • Określenie wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie odwiertów rdzeniowych
  • Określenie wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie badań sklerometrycznych
  • Badanie wytrzymałości na odrywanie metodą pull-off
  • Określenie rozkładu zbrojenia skanerem ferromagnetycznym
  • Badanie jednorodności betonu i występowania ewentualnych delaminacji metodą ultradźwiękową
  • Badania georadarowe konstrukcji
  • Badania ścieralności metodą BCA

Badania konstrukcji Badania konstrukcji Badania konstrukcji

Dane kontaktowe:
Klonowa 76, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Michał Jankowski: +48 666 260 735,
Wojciech Jankowski: +48 519 897 500
e-mail: biuro@lbb.com.pl