Badania geotechniczne

  • Badanie zagęszczenia gruntów sypkich z wykorzystaniem sondy DPL
  • Badania zagęszczenia i dynamicznego modułu E płytą dynamiczną
  • Badania geotechniczne dla potrzeb realizacji obiektów budowlanych
Dane kontaktowe:
Klonowa 76, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Michał Jankowski: +48 666 260 735,
Wojciech Jankowski: +48 519 897 500
e-mail: biuro@lbb.com.pl